Billig tømrer

Billig Tømrer

Tømrer i Danmark

En vigtig del af arbejdet går ud på at kunne rådgive og vurdere om materialers pris, kvalitet m.m. Du lærer selv at tegne og planlægge opgaver, og du arbejder med værktøj og maskiner.

 

Som færdiguddannet tømrer eller gulvlægger arbejder du typisk sammen med andre håndværkere i byggebranchen. De fleste bliver ansat i mindre virksomheder eller vælger at blive selvstændige.

Fold alle afsnit ud Billig tømrer

Om uddannelsen

 

– skjul indhold

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om, hvilke byggematerialer du kan anvende til løsningen af bestemte opgaver. Du lærer desuden at vurdere og begrunde, hvilke løsninger, du synes passer bedst med hensyn til pris, holdbarhed og kvalitet. Uddannelsen giver også kendskab til sikkerhed, love og regler.

 

Du afslutter uddannelsen med et speciale, der passer til dine interesser og din praktikplads. Du kan afslutte som tømrer, gulvlægger eller tækkemand.

 

Som tømrer udfører du arbejdsopgaver og konstruktioner efter egne plantegninger, og du lærer at vedligeholde værktøj og maskiner.

Gulvlæggeren beregner og opmåler materialeforbruget til forskellige gulvbelægninger.

Tækkemanden lærer om tagkonstruktioner og udfører tækning af tage m.m.

Træfagenes byggeuddannelser er håndværksuddannelser, hvor du samarbejder med andre inden for bygge og anlæg. Billig tømrer

Uddannelsens opbygning

 

– skjul indhold

Tømrer: 4 år 6 mdr.

Gulvlægger: 4 år 6 mdr.

Tækkemand: 4 år 6 mdr.

Grundforløb Skole Praktik

Figuren er vejledende; den enkelte skole kan selv tilrettelægge forløbet.

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. Du kan vælge mellem flere forskellige specialer.

 

Figuren viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del.

 

Fag Billig tømrer

På skolen undervises du fx i:

 

Værktøj og maskiner

Arbejdsmiljø

Materialeforståelse

Tegning

Konstruktion

Du får også undervisning i matematik, engelsk, fremmedsprog, samfundsfag og brug af computer.

 

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter.

 

Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.

Eux

 

– skjul indhold

Uddannelsen som eux-forløb: 4 år 3 mdr.

Grundforløb Praktik Skole med EUD-fag og gymnasiale fag

Figuren er vejledende; den enkelte skole kan selv tilrettelægge forløbet.

Du har mulighed for at tage eux i forbindelse med, at du tager din erhvervsuddannelse. Hvis du gennemfører din erhvervsuddannelse med eux, får du det, man kalder 'generel studiekompetence' og bliver ligestillet med personer, der har en gymnasial eksamen. Du kan altså videreuddanne dig på samme vilkår som personer med gymnasial eksamen. Se mere om Eux.

 

Muligheden for eux findes på en række skoler.

Uddannelsessteder

 

– vis indhold

Flere måder at begynde på

 

– skjul indhold

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din baggrund, når du starter: Billig tømrer

 

Fra 9. eller 10. klasse

Hvis du går i gang direkte efter 9. eller 10. klasse eller inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen, begynder du normalt i et grundforløb, der varer 1 år (2 X 20 uger) og omfatter en fagretning. Efter de første 20 uger skal du beslutte, hvilket hovedforløb du vil gennemføre. Læs mere om grundforløb og fagretninger i Grundforløbet på en erhvervsuddannelse.

 

Under 25 år

Er det mere end et år siden, du har forladt 9. eller 10. klasse, og er du under 25 år, begynder du din uddannelse i grundforløbets 2. del (20 uger). Læs mere i Erhvervsuddannelse for dig, der er gået ud af skolen.

 

Over 25 år

Er du fyldt 25 år, kan du begynde på uddannelsen efter en konkret vurdering. Din uddannelse tilrettelægges individuelt og afhængigt af dine erfaringer. Se mere i Erhvervsuddannelser for voksne.

 

Med uddannelsesaftale

Har du en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, kan du vælge at begynde direkte i praktik. Er du under 25 år, skal du dog også gennemføre grundforløbets 2. del. Læs mere i Skolevejen og praktikvejen.

Adgangskrav og deltagerforudsætninger

 

– vis indhold

Ansøgning og optagelse

 

– vis indhold

Find en praktikplads

 

– vis indhold

Erhvervsuddannelse for voksne

 

– vis indhold

Økonomi

 

– vis indhold

Jobmuligheder

 

– vis indhold

Mere uddannelse

 

– vis indhold

Kvalifikationsniveau

 

– vis indhold

Billig tømrer

Få mere at vide